Ga verder naar de inhoud

Wat kan ik betekenen voor mijn suïcidaal gezinslid?

Met deze website focussen we vooral op jou als naaste. Een naaste van een suïcidaal gezinslid neemt vaak buitengewone zorg op. Je neemt niet gewoon een rol op als ouder, kind, broer/zus of partner, maar je neemt vaak ook bijkomende of bijzondere zorgtaken op. Dit noemt men een mantelzorger.

How to support sui family

Naast het erkennen van de impact en noden die je als naaste ervaart, wil je natuurlijk ook iets kunnen doen voor het suïcidale gezinslid. Als het suïcidale gezinslid zich beter voelt, heeft dit ook een positief effect op jou. Dingen die je kan ondernemen zijn:

 • signalen herkennen

 • een veilige omgeving voorzien

 • ondersteunend praten (zie de toolbox)

 • contact houden

 • andere gezinsleden of vrienden betrekken

 • professionele hulp zoeken of aanraden

Op de website van Zelfmoord1813 en van Similes vind je tips en adviezen als je je zorgen maakt om iemand.

Aandachtspunt hierbij is dat de ondersteuning ook veel van jou vraagt. Al je inspanningen lijken soms ‘onbeloond’, omdat het suïcidale gezinslid steun weigert, omdat je inspanningen niet het gewenste effect hebben of omdat hulp niet beschikbaar is.

Misschien is wel het allerbelangrijkste dat jij ook goed voor jezelf zorgt. Want als jij goed voor jezelf zorgt, kan je beter voor de ander zorgen. Omgekeerd, als jij het niet meer aankan, dan zal je ook minder kunnen zorgen voor de anderen.

Zorg dus steeds dat je kijkt wat jij aankan en durf grenzen te stellen.

 • Margaretha
  15 jaar, haar halfbroer denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Ik stuur hem soms berichtjes. Vooral om hem het gevoel te geven dat ik aan hem denk, wat ook zo is. Maar toch heb ik daar niet meer altijd zin in. Soms heb ik ook nood aan wat afstand.

 • Andrei
  21 jaar, zijn broer denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Ik luister vooral veel naar haar. Er voor haar zijn, dat is al heel belangrijk. Eenvoudige oplossingen zijn er niet.

 • Aleksander
  17 jaar, zijn zus denk aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Ik weet niet zeker wat te doen. Als het slecht gaat met haar, verstoppen we scherpe dingen en medicatie en houden haar wat meer in de gaten.

 • Sarah
  18 jaar, haar broer denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Hij is mijn oudere broer maar toch moet ik voor hem zorgen. En dat zal ik altijd blijven doen. Maar dat neemt weg dat het heel veel van mij vraagt.

 • Anissa
  20 jaar, haar zus denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Haar bezoeken toen ze opgenomen werd? Ik kan dat moeilijk aan. Dan zie ik mijn zus soms enkele dagen niet.

 • Mehmet
  17 jaar, zijn papa denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Wij worden daarin goed begeleid en betrokken. En dat iedereen in ons gezin er voor open staat helpt ook veel.

 • Mehmet
  17 jaar, zijn papa denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Ik en papa zijn zot van voetbal. Als ik ga trainen of naar een match ga, vraag ik hem om mij te brengen zodat hij buiten komt.

 • Marthe
  22 jaar, haar mama denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Mama tot bij de hulpverlening krijgen, lukt mij voorlopig niet. Het is net alsof ik de enige ben die doorheeft dat mama hulp nodig heeft. Ik mis daarin steun van anderen.

 • Marthe
  22 jaar, haar mama denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Het lijkt  éénrichtingsverkeer. Ik probeer haar te helpen, maar ik dring niet echt tot haar door. Dat frustreert mij.

 • Annelies
  moeder van Ben (Zoon, 18 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  Als ik zei: "Zou ge dit of dat niet doen?" Allé, om hem te helpen zijn leven terug op de rails te krijgen, dan was het vlammende ruzie, dat was nooit goed,… Dat hielp niet. en ik voelde mij schuldig. Zeker als hij dan zei dat hij zelfmoord ging plegen.


 • Thomas
  vader van Jules (Zoon, 12 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  De rode draad is inderdaad van: hoe kan je effectief steun bieden? Dat weet ik nog altijd niet. Behalve, en dat is wel belangrijk, er te zijn voor je kind. Wat je moet doen: er blijven staan, blijven naartoe gaan en interesse blijven tonen.

 • Fransesco
  vader van Rob (Zoon, 21 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  Hij kreeg veel stress van school. Opdrachten, taken, stage… hij zag daar van af. Ik had zo iets van: ‘Dat moet hier gedaan zijn’. Niemand mag nog druk op hem leggen. We hebben dan afspraken met school gemaakt en alles op een lager pitje gezet.

 • Noor
  moeder van aisha (Dochter, 13 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  Ze kwam naar mij toe en zei: "Mama, het gaat niet goed met mij”. Ik zei: “Kind, ik weet het, ik zie het.” “Ik wil met iemand praten.” Ik zei: “Ja dat kan. Hoe komt het?” En zij: “Ik heb gekrast.”

 • Frank
  vader van Pheadra (Dochter, 19 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  Ze doet echt haar best, iedere dag is overleven, is opstaan, haar courage inspreken. "n als het niet goed gaat, al de tips meegeven die we meegekregen hebben: een douche nemen, muziek of zingen.

 • Barbara
  moeder van Victor (Zoon, 14 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  Met het crisisteam hadden we afgesproken, als hij dat voelde opkomen, moest hij mij een blanco bericht sturen. En dat hielp goed, dan kreeg ik soms op mijn werk een blanco bericht. Dan moest ik hem eventjes de tijd laten en dan moest ik hem bellen. En dan nam hij gewoonlijk op of hij stuurde mij een berichtje terug: 'Mama, het gaat terug beter.'

 • Walter
  vader van Emma (Dochter, 15 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  Als ik laat moet werken, dan kan mijn vrouw niet gaan repeteren. Er moet steeds iemand thuis zijn, als hij er is.

 • Linda
  moeder van Lisa (Dochter, 16 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  Ik heb op advies alle medicatie weggehaald, alle ontstoppers weggedaan, breekmessen uit haar etui gehaald, de touwen in het tuinhuis,... maar dat is akelig om daar mee bezig te zijn.

 • Sofie
  moeder van Maarten (Zoon, 15 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  Als Maarten ’s avonds gaat slapen, dan doen wij ook nog een gesprek op bed, dat is zo ons moment. Soms zijn dat luchtige dingen maar soms zijn dat ook nog zware dingen.

Ondersteunend praten en echt luisteren doet al heel veel

In onze toolbox vind je onder meer verschillende methodieken ...

Meer lezen over ...

Impact

Samenleven met iemand die aan zelfdoding denkt, is ingrijpend, onvoorspelbaar en heeft impact op vele domeinen van je leven.

Noden

Als naasten is het belangrijk om je eigen noden te ontdekken en je zorgen met anderen te delen.

Zelfzorg

Hulp zoeken, grenzen stellen, praten, … Hoe kan je voor jezelf zorgen?