Ga verder naar de inhoud

Kan er meer openheid in mijn gezin zijn?

De meeste naasten geven aan dat het erg veel kan helpen als gezinsleden open met elkaar praten en echt naar elkaar luisteren. Maar open en verbindend met elkaar praten is niet voor iedereen gemakkelijk. Hieronder vind je redenen waarom open praten zinvol is, maar ook waarom dit moeilijk kan zijn. Tips van naasten vind je hier en je kan ook samen met gezinsleden door de Toolbox gaan.

Openheid in family 1

Het zorgt voor en helpt bij:

 • erkenning

 • begrip

 • steun

 • veiligheid

 • vertrouwen

 • verbinding

 • het verdelen van lasten

 • het maken van afspraken

 • uiten van noden

 • samen zoeken naar oplossingen
In sommige gezinnen kan er gemakkelijk gepraat worden over gevoelige thema’s. Er zijn weinig taboes, er wordt naar elkaar geluisterd en ook gevoelens kunnen besproken worden. In andere gezinnen is dit beperkt mogelijk - met enkele maar niet alle gezinsleden - of zelfs helemaal niet mogelijk. Vaak komt dit omdat gezinsleden:

 • zich onzeker voelen om moeilijke onderwerpen te bespreken

 • niet gewoon zijn om gevoelens te benoemen

 • vergeten te luisteren of begrip te tonen

 • het moeilijk hebben om met emoties om te gaan

 • ruzie hebben of elkaar niet begrijpen

 • weinig tijd en ruimte hebben

 • bang zijn voor de gevolgen als er gevoelige onderwerpen besproken worden

Dit uit zich vaak in:

 • enkel oppervlakkige of praktische gesprekken

 • niet luisteren

 • oplossingen bieden (‘probeer er niet aan te denken’)

 • sussen of relativeren (‘zo erg is het niet’)

 • hoop bieden (‘het komt wel goed’, ‘het zal wel beter gaan’,…)

 • boos worden

 • onderwerpen vermijden

 • geen gesprekken meer voeren

 • iedereen is met zichzelf bezig

 • Meyrem
  16 jaar, haar mama denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Met mijn oudste broer heb ik over de afscheidsbrief gesproken. Maar dat was kort. Papa wil over zelfmoord niets horen. Die kan dat niet aan.

 • Sophia
  18 jaar, haar papa denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Zo eens een goed gesprek met papa zou natuurlijk goed doen. Maar praten eindigt nu altijd met ruzie. Ik denk dat hij zich ook wel schuldig voelt over dit alles.

 • Mehmet
  17 jaar, zijn papa denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Ik heb een vriend in vertrouwen genomen en toen bleek dat hij in een gelijkaardige situatie heeft gezeten. En dan weet je dat je niet de enige bent, dat het elders ook voorkomt.

 • Mehmet
  17 jaar, zijn papa denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Papa is geen gemakkelijke prater, maar samen met mijn mama en het mobiele team gaat het steeds beter.

 • Hugo
  21 jaar, zijn mama denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Samen met papa, mijn broer en zus hebben we een Whats Appgroepje waarin we veel delen, ook over mama. Dat werkt voor ons voorlopig goed, maar ik probeer ook meer echte gesprekken met hen te hebben. 

 • Margaretha
  15 jaar, haar halfbroer denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Er wordt daar allemaal heel geheimzinnig over gedaan. We zeggen niets om elkaar te ontzien, maar dat maakt het net allemaal erger.

 • Anissa
  20 jaar, haar zus denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Gelukkig kan ik daar heel open over praten met mama en papa. Ze luisteren heel goed naar me.

 • Sarah
  18 jaar, haar broer denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Praten binnen ons gezin? Over afspraken en concrete beslissingen meestal. Maar niet over gevoelens. Ik ben daar zelf ook niet goed in. Maar dat blijft dan daar liggen.

 • Aleksander
  17 jaar, zijn zus denk aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Mijn ouders zijn gescheiden. Ik, mijn broer en onze papa praten daar vrij makkelijk over. Bij mama is daar minder ruimte voor. Zij kan het precies minder goed horen als we er iets over zeggen.

 • Andrei
  21 jaar, zijn broer denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Met mijn mama kan ik daar open over praten. Met papa niet. Hij heeft het duidelijk moeilijk met heel deze situatie. Hij kan dat nog niet aanvaarden.

 • Barbara
  moeder van Victor (Zoon, 14 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  De therapie met mij, mijn man en mijn zoon heeft wel geholpen. Daar kwamen toch dingen naar boven van: 'Gij ziet dat zo en ik zo.' Daardoor is er eigenlijk een nieuwe communicatielijn opengegaan. We praten meer en beter. Heel belangrijk is dat geweest.

 • Walter
  vader van Emma (Dochter, 15 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  Mijn dochter zei: “Ja, wij hebben altijd over heel veel dingen gepraat, maar nooit over het gevoel dat daarbij hoorde.” En dan had ik zoiets van: ja, dat is misschien wel waar. Dus wij hebben altijd het idee gehad dat wij open en over alles konden praten en er wordt hier ook dikwijls over van alles gepraat, maar dat is eigenlijk enkel de praktische kant.

Openheid in family 2

Hier komt bij dat suïcidegedachten bespreekbaar maken heel moeilijk is omdat:

 • er vaak veel onderliggende problemen zijn

 • er veel schaamte is

 • men anderen niet onnodig bezorgd wil maken

 • men niet goed weet wat doen

 • men te weinig afweet van suïcide

 • men niet graag over het suïcidale gezinslid praat

 • men bang is om iets verkeerd te zeggen

Open communiceren begint met je eigen gedachten, gevoelens en gedrag begrijpen

Dit kan door middel van de 5G-methode

Meer lezen over ...

Impact

Samenleven met iemand die aan zelfdoding denkt, is ingrijpend, onvoorspelbaar en heeft impact op vele domeinen van je leven.

Noden

Als naasten is het belangrijk om je eigen noden te ontdekken en je zorgen met anderen te delen.

Zelfzorg

Hulp zoeken, grenzen stellen, praten, … Hoe kan je voor jezelf zorgen?