Ga verder naar de inhoud

Noden

De impact op jouw leven als naaste kan bijzonder ingrijpend zijn. Het is daarom niet meer dan normaal dat je ondersteuning kan gebruiken. Deze ondersteuning hangt af van je noden. Naasten ervaren verschillende noden die hieronder beschreven staan. Onder Zelfzorg en de Toolbox kan je tips vinden om hier mee om te gaan.

Lees hieronder meer over de verschillende noden die naasten hebben

Erkenning
Noden

Laten we beginnen met erkenning

Als naaste houd je vaak rekening met je suïcidale gezinslid én de overige gezinsleden. Deze inspanning wordt niet altijd gezien. En toch is het niet meer dan eerlijk dat je als naaste erkend wordt voor de impact die je ervaart en de inspanningen die je doet.

How to support sui family
Noden

Wat kan ik betekenen voor mijn suïcidaal gezinslid?

Een naaste van een suïcidaal gezinslid neemt vaak bijkomende of bijzondere zorgtaken op. Dit noemt men een mantelzorger.

Hulpverlener eerste stap
Noden

Hulpverleners mogen de eerste stap zetten

Naasten vertellen dat de hulpverleners van het suïcidale gezinslid, ook meer aandacht voor hen mogen hebben. Naasten geven aan dat ze het aangenaam en zinvol vinden als hulpverleners als eerste en meerdere keren voorzichtig polsen hoe het met hen gaat.

Problemen naar buiten
Noden

Ik heb noden, maar kan ze moeilijk uiten

De meeste naasten zeggen dat samenleven met een suïcidaal gezinslid zwaar is en dat steun van anderen welkom is. Welke noden hebben naasten en waarom is steun vragen en krijgen niet makkelijk.

Openheid in family 1
Noden

Kan er meer openheid zijn in mijn gezin?

De meeste naasten geven aan dat het erg veel kan helpen als gezinsleden open met elkaar praten en echt naar elkaar luisteren. Maar dit is vaak heel moeilijk.