Ga verder naar de inhoud

Voor hulpverleners

Mee-leven is een website voor en door naasten van een suïcidaal gezinslid. De website is gebaseerd op gesprekken met meer dan 40 ouders, brussen en kinderen van een suïcidaal gezinslid. We gingen eveneens in gesprek met hulpverleners uit verschillende organisaties, zoals mobiele teams, CGG’s, Kopp-werking, psychiatrische ziekenhuizen, privépraktijken, ... over het betrekken van naasten van een suïcidaal gezinslid als zorgvrager.

In contact met naasten van een suïcidaal persoon, kan je hen het 'Mee-leven.be' - visitekaartje geven of hen doorverwijzen naar deze website.

Dit luik 'voor hulpverleners' dient ter inspiratie, om na te denken hoe naasten kunnen betrokken worden in de zorg van een suïcidaal persoon.

Waarom ‘Mee-leven.be’?

Mee-leven.be focust voornamelijk op de positie van naasten als zorgvrager.

Samenvattend zijn de volgende conclusies van toepassing op naasten van een suïcidaal gezinslid

  • De impact op naasten is vaak omvattend, ingrijpend, langdurig en onvoorspelbaar.
  • Naasten nemen niet snel het initiatief om hulp in te roepen of te aanvaarden.
  • Hulpverleners ervaren veel drempels om zich ook op de naasten te richten.
  • De nood aan ondersteuning is reëel, maar de verkregen ondersteuning wordt vaak als ontoereikend ervaren.
  • Ook het suïcidaal gezinslid heeft baat met een ondersteund gezin

Met mee-leven.be willen we zowel naasten als hulpverleners aanmoedigen om bewust te zijn van de identiteit van naasten, als zorgdrager maar zeker ook als zorgvrager

Impact 2

Waarom is de impact op naasten groot?

Naasten van iemand die psychische problemen heeft, ervaren steeds een impact. Wanneer er ook zelfdodingsgedachten zijn, wordt dit vaak als een bijkomende impact ervaren. Waarom is dit zo?

Priscilla du preez DA Fh1p9hu AE unsplash

Wat zijn de noden van naasten?

Welke noden benoemen naasten van een suïcidaal gezinslid? Lees hier meer.

Pexels анна рыжкова 3077882

Waarom naasten niet snel zorg vragen of ontvangen?

We stellen vast uit ons onderzoek dat, ondanks een grote ervaren impact, naasten vaak niet geneigd zijn om hulp te vragen of te aanvaarden wanneer deze wordt aangeboden. Lees hier wat de belangrijkste drempels zijn?

Pexels shvets production 7176305

Waarom is het voor hulpverleners moeilijk om naasten te benaderen?

Hulpverleners erkennen zeer vaak dat naasten ondersteunen, wenselijk is. Toch ervaren de meeste hulpverleners drempels om naasten (structureel) te ondersteunen wanneer een gezinslid suïcidaal is.

Pexels lukas 296282

Waarom is het zinvol om naasten proactief te betrekken als zorgvrager?

Wanneer naasten betrokken worden in de hulpverlening, dan is dat vaak als zorgdrager voor het suïcidale gezinslid. Lees hier meer waarom het ook zinvol is om naasten de benaderen als zorgvrager.

Patricia prudente 6 Uy WK8m Dc Wo unsplash

Hoe naasten betrekken in de zorg voor een suïcidaal gezinslid?

Lees hier welke suggesties hulpverleners hebben om naasten als zorgvrager in de zorg voor een suïcidale persoon te betrekken?