Ga verder naar de inhoud

Wat zijn de noden van naasten van een suïcidaal gezinslid?

De noden van naasten worden in eerste instantie vaak geformuleerd in functie voor de zorg van het suïcidale gezinslid zoals effectieve hulp, veiligheid creëren signalen herkennen. De redenering is: als de suïcidaliteit verdwijnt, is het voornaamste probleem grotendeels opgelost.

Helaas zijn er vaak geen snelle en pasklare oplossingen en is de rol van zorgdrager zwaar. Bijgevolg is de impact op de naasten zeer ingrijpend en over een langere termijn. Al snel doen zich bijkomende noden voor.

Youssef naddam i J2 IG8ck Cp A unsplash

Belangrijke bijkomende noden van naasten zijn:

Als zorgdrager

 • Inzicht in de rechten van naasten (mantelzorg, tegemoetkomingen, werkonderbreking, etc.)
 • Betrokkenheid in het zorgtraject met oog op het opnemen van de zorgtaak

Als zorgvrager

 • Zichzelf voldoende belangrijk vinden en ‘ruimte’ durven innemen
 • Weten hoe grenzen aan te geven
 • Psychosociale ondersteuning
 • Voldoende aandacht krijgen waarbij de hulpverlening proactief en aanklampend werkt
 • Erkenning krijgen van: overige gezinsleden, de hulpverlening en het suïcidale gezinslid
 • Een hoopvolle maar realistische boodschap

Binnen het gezin

 • Openheid en (verbindende) communicatievaardigheden binnen het gezin
 • Quality time binnen het gezin
 • Omgang met veranderende gezinsrelaties, herstel van rechtvaardige en gelijkwaardige gezinsrelaties
 • Sofie
  moeder van Maarten (Zoon, 15 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  Ik had nood aan iets positief. En dan heeft iemand die daar werkt, dat was toevallig wellicht, vier jongeren uitgenodigd die ooit in opname geweest zijn en die nu eind de twintig, begin de dertig zijn, om eens hun verhaal te doen… Maar mannekes toch, zo goed, daar heb ik toen ongelooflijk veel aan gehad.