Ga verder naar de inhoud

Waarom is het voor hulpverleners moeilijk om naasten te benaderen als zorgvrager?

Hulpverleners erkennen zeer vaak dat naasten ondersteunen wenselijk is. Toch ervaren de meeste hulpverleners drempels om naasten (structureel) te ondersteunen wanneer een gezinslid suïcidaal is. Deze drempels zijn reëel maar niet altijd onoverkoombaar.

 • Suïcidaliteit, onder meer omwille van de doodsdreiging, is alarmerend en zorgt er voor dat veel aandacht naar het suïcidale individu gaat
 • Focus om te voldoen aan de crisisnoden om een suïcide(poging) te voorkomen (middelen weghalen, safety plan opmaken, veiligheid garanderen, naasten inschakelen als zorgdrager,…)
 • Traditioneel is de (geestelijke) gezondheidszorg georganiseerd rond de patiënt/cliënt. Er is geen mandaat, noch middelen (hoge werkdruk, te weinig personeel, geld, wachtlijsten, …) om naasten als zorgvrager te betrekken
 • Naasten worden vergeten, naasten betrekken is niet gebruikelijk of er werd nog niet over nagedacht
 • Geen kennis hebben van omkadering/richtlijnen vanuit de organisatie
 • Vrees dat de hulpvraag te complex en omvangrijk wordt (toename van hulpvragen, conflict met cliënt – hulpverlenersrelatie, geheimhouding,…)
 • De hulpverlener ervaart te weinig competenties om (minderjarige) naasten te betrekken
Pexels shvets production 7176305
 • De suïcidale cliënt/patiënt wil gezinsleden niet of beperkt betrekken omwille van conflict, schaamte, ontzien, of verwacht exclusieve aandacht van de hulpverlening,…
 • Wanneer naasten worden betrokken, is dit in functie van het suïcidale gezinslid. Hierdoor leeft vaak het idee dat naasten reeds voldoende betrokken worden
 • Indien naasten betrokken worden, dan vooral de ouders van (minderjarige) suïcidale kinderen. Kinderen van, broers en zussen worden minder vaak betrokken.
 • Naasten zijn moeilijk te bereiken omwille van andere verplichtingen en verantwoordelijkheden (werk of school)
 • Naasten worden door andere gezinsleden niet betrokken of afgeschermd
 • Er is vaak (te) veel tijd nodig om de relaties tussen gezinsleden te herstellen / of er zijn complexe gezinsdynamieken
 • De perceptie leeft soms dat (sommige) naasten eerder worden gezien als deel van het probleem in plaats van deel van de oplossing