Ga verder naar de inhoud

Bestaat er professionele hulp voor mij?

Er bestaat een ruim aanbod aan professionele hulp dat ook voor jou als naaste waardevol kan zijn. Hieronder vind je een overzicht van verschillende vormen van hulpverlening.

 • Mehmet
  17 jaar, zijn papa denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Ik ben naar TEJO geweest. Dat was maar enkele keren, maar dat heeft wel geholpen.

 • Hugo
  21 jaar, zijn mama denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Mama wilde niet dat wij er met anderen over spraken. Dus ik heb lang geen hulp gezocht. Tot nu. En dat help mij echt wel.

 • Mateo
  25 jaar, zijn papa denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Papa wil geen hulp maar ik ben blij dat ik dat wel heb gedaan. Maar het voelt soms wel oneerlijk.

 • Margaretha
  15 jaar, haar halfbroer denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Nee, ik heb geen professionele hulp maar ik zou het misschien wel moeten doen. Maar mijzelf kennende, ga ik dat blijven uitstellen, tot het niet anders kan zeker?

 • Anissa
  20 jaar, haar zus denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Mijn ouders hebben voorgesteld om ook hulp te zoeken. Daarom ga ik naar een therapeut. Mijn zus wil nu ook naar die therapeut. Dat is wel niet zo fijn voor mij. Dus daar moeten we nog eens over praten.

 • Sarah
  18 jaar, haar broer denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Dat zou misschien helpen maar dan moet ik tegen mama zeggen dat het met mij ook niet zo goed gaat. Dat vind ik niet makkelijk.

 • Aleksander
  17 jaar, zijn zus denk aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Ik ga niet naar een therapeut of zo. Maar de mensen van de mobiele teams die thuis langs komen voor onze zus, helpen ook wel goed.

 • Andrei
  21 jaar, zijn broer denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Thuis weten ze het niet, maar sinds kort ga ik naar het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Dat was ook wel een moeilijke stap voor mij. Maar het doet mij goed.

 • Selim
  24 jaar, zijn zus denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Nee, voorlopig geen professionele hulp. De enige oplossing lijkt te zijn: dat het beter gaat met mijn zus en mama. Maar dat lukt nu niet... dus ik denk er wel over na. Ik moet mij daar zelf ook over zetten.

 • Meyrem
  16 jaar, haar mama denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Ik heb contact gehad met lotgenoten en dan hoor je dat andere gelijkaardige dingen ervaren en dat je niet de enige bent. Ergens helpt dit wel.

 • Walter
  vader van Emma (Dochter, 15 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  We gaan misschien iemand verliezen die heel dierbaar is. En we hebben psychologische hulp nodig. Niet één keer dat we ons verhaal kwijt kunnen, maar regelmatig opnieuw…

 • Noor
  moeder van aisha (Dochter, 13 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  En je wilt dat die steun tot bij u komt in plaats van dat je die steun zelf moet gaan zoeken… Maar meestal zult je het toch zelf moeten doen, zelf initiatief nemen.

 • Thomas
  vader van Jules (Zoon, 12 jaar)
  Lees de volledige getuigenis

  Niemand leert jou eigenlijk om om te gaan met dit soort intense, problemen, die toch wel heel wat spanning teweegbrengen en een hele last leggen op het gezin.

Voor naasten en lotgenoten

Zelfmoord1813 (Vind hier heel wat tools en advies voor naasten of neem contact op met de Zelfmoordlijn 1813)

Similes (Vereniging voor naasten van iemand die psychisch kwetsbaar is)

Trefpunt Zelfhulp (Vind hier een zelfhulpgroep die bij jou past)

Open Hart Cirkels (Onder begeleiding samenkomen met je gezin of andere naasten kan in een Open-Hart-Cirkel)

Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (Informatie en ondersteuning van mantelzorgers)

Steunpunt Mantelzorg (Praktische informatie over mantelzorg)

Jongeren tot 24 jaar

Overkop (In een Overkophuis kan je als jongere terecht voor een luisterend oor en leuke activiteiten)

Kopp/koap (Lotgenotencontact voor kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek)

Tejo (Anonieme en gratis therapie voor jongeren in één van de 20 TEJO-huizen)

Awel (Anoniem en gratis bellen, chatten, mailen, ... voor jongeren)

Jac (Jongeren Advies Centrum, gratis psychosociale ondersteuning via mail, telefoon, chat of ter plaatse in één van de vele vestigingen)

Young Fenix (Divers-sensitieve ondersteuning, via telefoon, chat of ter plaatse (enkel Antwerpen))

Vrij Clb (Centrum leerlingenbegeleiding)

Go Clb (Centrum leerlingenbegeleiding)

De Ambrassade (Website vol informatie over alles wat jongeren aangaat)

Therapy

Psycho – sociale ondersteuning

Je huisarts kan je ondersteunen, adviseren en doorverwijzen. De arts kan ook de steun in roepen van mobiele teams in jouw regio die aan huis komen.

Een mobiel crisisteam komt in actie bij acute crisissituaties. Het bestaat uit een multidisciplinair team van specialisten zoals verpleegkundigen, sociale werkers, psychologen, paramedici en een psychiater. Ze komen enkele keren per week, of indien nodig, zelfs enkele keren per dag bij je langs. De behandeltijd beperkt zich tot ongeveer drie weken. Daarna wordt er gezocht naar een lange termijn oplossing.

Centra voor Geestelijke gezondheidszorg (Behandeling voor ernstige psychische problemen voor alle leeftijden )

Centrum Algemeen Welzijn (Mail, chat, bel of ga langs voor gratis psychosociale ondersteuning)

Eerstelijnspsychologen (Erkende psychotherapeuten voor milde en ernstige problemen tegen lagere tarieven)

Particuliere hulp

Vind een psycholoog (Vind een psycholoog of psychotherapeut)

Vind een therapeut (Vind een (psycho)therapeut of coach)

De sociale kaart (Dé zoekwebsite voor gezondheidszorg en het welzijnsaanbod)

Tele help

Per onderliggende aandoening/aanleiding

Tools en websites

Familieplatform (Belangenvereniging voor naastbetrokkenen binnen de gezondheidszorg)

Noknok (Website vol tips en oefeningen om je goed te voelen)

Onbespreekbaar (Populaire podcast die het onbespreekbare bespreekbaar maakt)

Opgroeien (Overheidswebsite ter ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen)

Vlaams Instituut Gezond leven (Website vol tips voor een gezond leven)

Folder Na een zelfmoordpoging. Gids voor naasten

Folder Spreken met je kind over een zelfmoordpoging in de familie

Folder Omgaan met zelfbeschadiging voor ouders en hulpverleners

Meer lezen over ...

Impact

Samenleven met iemand die aan zelfdoding denkt, is ingrijpend, onvoorspelbaar en heeft impact op vele domeinen van je leven.

Noden

Als naasten is het belangrijk om je eigen noden te ontdekken en je zorgen met anderen te delen.

Zelfzorg

Hulp zoeken, grenzen stellen, praten, … Hoe kan je voor jezelf zorgen?