Ga verder naar de inhoud

Premies, toeslagen, bewindvoering, gedwongen opname,…

Finance

Financiële steun

Je kan verschillende soorten financiële steun krijgen:

De mutualiteit betaalt een deel van de kosten voor hulp terug, bijvoorbeeld de behandeling door een arts en medicatie.

 • De mutualiteit betaalt meestal een deel van psychotherapie voor minderjarigen. Voor volwassenen informeer je best naar de regels van jouw ziekenfonds.

 • Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je de medische kosten meer terugbetaald.

 • Je krijgt meer kinderbijslag als je kind een handicap of aandoening heeft.

 • Je krijgt uitkeringen als je mantelzorger bent voor je kind.

 • Je kan je werk tijdelijk of deels onderbreken met:

  • verlof voor medische bijstand,

  • loopbaanonderbreking,

  • tijdskrediet,

  • sociaal verlof (in een noodsituatie).

Law

Bewindvoering

De vrederechter kan gevraagd worden om te oordelen of iemand ‘gerechtelijk beschermd’ moet worden. Dit is het geval wanneer iemand niet langer in staat is om zijn eigen zaken en geld te regelen. Indien de rechter van oordeel is dat dit het geval is, kan hij een bewindvoerder aanduiden. De bewindvoerder staat de beschermde persoon bij en beheert zijn (financiële) zaken. De bewindvoerder is bij voorkeur een naaste. Je kan hiervoor ook steun vragen bij Similes.

 • Meyrem
  16 jaar, haar mama denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Mama krijgt een mantelzorgpremie van 130€ van de gemeente. Dat helpt een beetje.

 • Sophia
  18 jaar, haar papa denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Samen met een oom proberen we de bewindvoering over papa's financiën te krijgen en dat lijkt te lukken. Maar nu is hij wel boos op ons. Het is nochtans voor zijn en ons goed.

 • Hugo
  21 jaar, zijn mama denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Wij waren mantelzorgers, zeker, maar dat besef je niet als kind van. Zeker niet als het over een aandoening zoals depressie en over zelfdoding gaat.

 • Sarah
  18 jaar, haar broer denkt aan zelfdoding
  Lees de volledige getuigenis

  Mama heeft 1/5e zorgverlof genomen om beter voor mijn broer te kunnen zorgen maar dat kon ze niet blijven doen. Ze is alleen, hé.

Hulp bij schulden

 • Budgetbegeleiding: Wanneer iemand moeite heeft om de eigen financiële middelen goed te beheren, kan hij begeleiding vragen bij het OCMW of het CAW. De persoon die de budgetbegeleiding voor zichzelf aanvraagt leert op deze manier omgaan met zijn geld.

 • Budgetbeheer: Ook dit is een vrijwillige begeleiding maar gaat verder omdat een sociaal werker de inkomsten ontvangt, de rekeningen beheert en de betalingen uitvoert. De aanvrager krijgt een leefloon.

 • Schuldbemiddeling: Op aanvraag kan een maatschappelijk werker van een OCMW of CAW proberen een overeenkomst te bekomen met de personen of bedrijven bij wie men schulden heeft. Zij maken een plan op om je schulden af te betalen.

Lees meer op ‘Eerste hulp bij schulden

Gedwongen opname of vrijheidsbeperkende maatregel

Indien iemand een psychiatrische aandoening heeft, een gevaar is voor zichzelf en/of anderen én er geen andere oplossingen, dan kan een een procedure voor een gedwongen opname opgestart worden. De gewone procedure wordt opgestart door een naaste die op basis van een medisch verslag een jeugdrechter of vrederechter vraagt om de persoon gedwongen op te nemen. De tweede procedure is een spoedprocedure. In het geval van een crisis en de politie moet tussenkomen, kan deze aan de procureur des konings vragen om iemand onmiddellijk te laten opnemen. Na een observatieperiode van maximaal 10 dagen oordeelt de rechter over het verdere verloop.

Lees meer over gedwongen opname

Voor bijkomend advies en ondersteuning kan je terecht bij Similes.

Meer lezen over ...

Impact

Samenleven met iemand die aan zelfdoding denkt, is ingrijpend, onvoorspelbaar en heeft impact op vele domeinen van je leven.

Noden

Als naasten is het belangrijk om je eigen noden te ontdekken en je zorgen met anderen te delen.

Zelfzorg

Hulp zoeken, grenzen stellen, praten, … Hoe kan je voor jezelf zorgen?