Ga verder naar de inhoud

Gevoelens voelen, benoemen en begrijpen helpen om jezelf uit te drukken én de ander te begrijpen. Lees hier hoe.

Gevoelens benoemen. We doen het niet zo vaak, en het lukt ook niet altijd even goed. En toch is het ontzettend waardevol en kan het je erg helpen.

Niet makkelijk...

Gevoelens benoemen. We doen het niet zo vaak en het is ook moeilijk omdat:

 • je anderen niet willen lastig vallen met je emoties

 • je denkt dat anderen niet goed weten hoe te reageren op je emoties

 • je niet weet welke woorden je kan gebruiken om je gevoelens te benoemen

 • je schaamte voelt

 • je bang bent voor de reactie van anderen

...maar zo belangrijk

Gevoelens benoemen van jezelf én van de ander, is echter bijzonder waardevol en zinvol om met elkaar het gesprek aan te gaan. Als je gevoelens kan herkennen én benoemen bij jezelf én de ander dan:

 • begrijp je je eigen gedrag beter

 • begrijp je beter je eigen noden en behoeften

 • kan je er voor zorgen dat de ander jou beter begrijpt

 • begrijp je het gedrag van de ander beter

 • begrijp je de noden van de ander beter

 • voelt de ander zich beter begrepen door jou

Je gevoel stuurt vaak je gedrag aan in relatie tot anderen.

Emotie/gevoelHoudingGedrag
Rustig, kalm, ontspannenOpen voor anderenLuisterend, geduldig, uitnodigend
Ergernis, irritatie, teleurstellingMeer op zichzelf gericht, minder goed inlevenLuider en sneller praten, tokkelen met je vingers, draaien met je ogen, zuchten, minder luisteren, meer onderbreken
Heel boos, gefrustreerd, crisisNegatief ten aanzien van de anderRoepen, opgespannen spieren, slaan of gooien, kwetsende uitspraken doen, weglopen, anderen of jezelf pijn doen

Te sterke emoties

Als één van de of beide gesprekspartners heel sterke emoties ervaart, is het vaak zinvol om het gesprek uit te stellen tot dat de emotionele rust is teruggekeerd. Je kan dit aangeven door bijvoorbeeld te zeggen:

"Ik merk dat de emoties hoog oplopen. Misschien moet we allebei wat tot rust komen en later verder praten?"

Probeer de gevoelens van de ander te begrijpen

Emoties hebben is volkomen normaal en deze tonen is goed. Wanneer iemand boos en teleurgesteld is, kan dit zich uiten in verschillende soorten gedrag: agressief gedrag, onbeleefd zijn, huilen, …

Indien je focust op dit gedrag, ga je dingen zeggen als:

"Kan je een beetje rustig zijn", "Kan je wat vriendelijker zijn", ‘"Je hoeft niet te huilen", ...

Dit verandert niets aan de onderliggende gevoelens die dit gedrag sturen. Meer nog, de ander voelt zich bekritiseerd en niet begrepen.

Als je aandacht hebt voor de gevoelens zoals boosheid of verdriet, kan je hier dieper op ingaan.

Bv. "Ik zie dat je aan het huilen bent. Wat is er gebeurd dat je zo verdrietig bent."

Tips om te praten over gevoelens

 • Luister echt en aandachtig

 • Herhaal af en toe in eigen woorden wat de ander zegt (bv. "als ik je goed begrijp dan…", "klopt het dat je...")

 • Ga niet in discussie over gevoelens

 • Aanvaard de gevoelens

 • Let op je houding en uitdrukking (niet rollen met ogen, niet zuchten,…)

 • Laat de ander uitpraten, onderbreek niet

 • Verwacht niet te veel. Je kan niet zo maar gevoelens veranderen en er bestaan meestal geen gemakkelijke oplossingen

 • Spreek in de ik-vorm

 • Geef het goede voorbeeld en benoem je eigen gevoelens

Maak enkele oefenzinnen

In deze oefening formuleren we verschillende situaties en vragen we jou aan te duiden wat volgens jou een gepaste reactie is. 

Openheid

Verbindende communicatie in 4 stappen

In deze oefening schetsen we kort de krijtlijnen van verbindende communicatie, en geven we je enkele goede en slechte voorbeelden van communiceren mee.