Ga verder naar de inhoud

Verbindend praten begint met het benoemen van je gevoelens en behoeften. Laat je verder helpen met dit overzicht!

Het benoemen van je gevoelens en behoeften is niet altijd even makkelijk. We reiken je graag een structuur aan die je een houvast kan bieden.

Je eigen gevoelens formuleren

Probeer een zin te formuleren volgens onderstaande structuur.

Ik voel me... (GEVOEL) omdat ik nood heb aan... (BEHOEFTEN) en deze behoeften... (WEL of NIET) vervuld zijn.

Vb. "Ik voel me gelukkig omdat ik nood heb aan erkenning en die behoefte vervuld is."

Naar de gevoelens van je naaste vragen

Probeer een zin te formuleren volgens onderstaande structuur.

Voel jij je... (GEVOEL) omdat je nood hebt aan... (BEHOEFTEN) en deze behoeften... (WEL of NIET) vervuld zijn?

Vb. "Voel jij je angstig omdat je nood heb aan orde en structuur en dat niet aanwezig is?"

Behoeften overzicht

Een lijstje met behoeften

Kan je je behoeften niet goed benoemen? Misschien helpt het lijstje hieronder wel. We maakten trouwens ook een handig en printbaar overzicht.

Je hebt nood aan:

 • Welzijn: beweging, duurzaamheid, gezondheid, rust, voeding
 • Betekenis: bijdragen tot, doelen halen, spiritualiteit, kracht
 • Verbinding: aanraking, communicatie, empathie, wederkerigheid
 • Vrede: aanwezigheid, bewustzijn, evenwicht, flow
 • Veiligheid: bescherming, orde en structuur, samenhang, vertrouwen
 • Vrijheid: integriteit, keuze, onafhankelijkheid, overvloed, spontaniteit
 • Liefde: affectie, erkenning, intimiteit, mededogen
 • Vieren: dankbaarheid, plezier, schoonheid, waardering
 • Eerlijkheid: congruentie, openheid, transparantie, zelf-bewustzijn
 • Creativiteit: expressie, inspiratie, passie, spel
 • Zorg: afstemming, hulp, steun, respect, vertrouwen
 • Rouwen: dankbaarheid, delen, kwetsbaarheid, vernieuwing
 • Verantwoordelijkheid: betrokkenheid, coherentie, kracht, participatie
 • Begrip: aanvaarding, delen, gevoeligheid, helderheid, nieuwsgierigheid
 • Gemeenschap: erbij horen, gelijkwaardigheid, gezelschap, inclusie, samenwerking

Een lijstje met gevoelens

Gevoelens worden opgesplitst in gevoelens die je kan voelen wanneer behoeften wel vervuld zijn, of wanneer ze niet vervuld zijn. Deze gevoelens dienen als inspiratie, uiteraard kan je deze lijst zelf aanvullen.

Wanneer behoeften WEL vervuld zijn:

 • Toegenegen: hartelijk, liefdevol, teder, vriendelijk, zachtmoedig, warm
 • Zelfverzekerd: gesterkt, open, trots, vastberaden, veilig, zeker, zelfbewust
 • Dankbaar: erkentelijk, geraakt, ontroerd
 • Hoopvol: bemoedigd, optimistisch, verwachtingsvol
 • Verfrist: gestimuleerd, hersteld, uitgerust, verjongd, vernieuwd
 • Betrokken: aandachtig, betoverd, geboeid, gefascineerd, geïnteresseerd, nieuwsgierig
 • Vredig: gecentreerd, gelukkig, gelijkmoedig, gerust, helder, kalm, sereen, tevreden, voldaan
 • Opgebeurd: gelukzalig, hartstochtelijk, opgewekt, verrukt, opgewonden, stralend
 • Vrolijk: blij, frivool, geamuseerd, gelukkig, opgetogen, uitbundig
 • Gestimuleerd: energiek, enthousiast, geprikkeld, verrast, gepassioneerd, verbaasd, verbluft
 • Geïnspireerd: onder de indruk, verbaasd, verwonderd, geanimeerd, levendig

Wanneer behoeften NIET vervuld zijn:

 • Bang: angstig, in paniek, ongerust, op mijn hoede, verschrikt, wantrouwend
 • Afkerig: haatdragend, minachtend, vol afschuw, vijandig, vol walging
 • Opgelaten: onbehaaglijk, ongemakkelijk, beschaamd, schuldig, verward
 • Vermoeid: futloos, leeg, lusteloos, slaperig, uitgeblust, uitgeput, verslagen
 • Pijn: alleen, gebroken, gekwetst, miserabel, ontredderd
 • Onrust: geagiteerd, geschrokken, nerveus, onthutst, verbaasd, ontdaan, ongemakkelijk
 • Verward: ambivalent, aarzelend, onthutst, onzeker, perplex, verbijsterd, verloren
 • Geërgerd: boos, gefrustreerd, geïrriteerd, ongeduldig, ontevreden, ontstemd
 • Machteloos: hopeloos, hulpeloos, moedeloos
 • Treurig: bedroefd, verdrietig, melancholiek, wanhopig, ontmoedigd, triest, teleurgesteld
 • Afwezig: afstandelijk, apathisch, gelaten, koel, onverschillig, verveeld, teruggetrokken, vervreemd
 • Kwaad: Furieus, razend, verontwaardigd, woedend, wraakzuchtig
 • Gespannen: chagrijnig, geïrriteerd, overweldigd, rusteloos, zenuwachtig
 • Kwetsbaar: gevoelig, hulpeloos, onzeker, wiebelig
 • Verlangend: afgunstig, hunkerend, jaloers, nostalgisch, smachtend

Alle gevoelens en behoeften in één overzicht

Wil je dit overzicht van gevoelens en behoeften altijd bij de hand hebben? Download het overzicht in PDF.